Woontips

Wat is een trillingsmeting en wanneer is deze nodig?

Het zal voor u geen nieuws heten dat bouwwerkzaamheden trillingen kunnen veroorzaken. Bepaalde werkzaamheden geven hier een groot risico op. Denk bijvoorbeeld aan heien, slopen of  renovatie maar ook het vervoer van zwaar materiaal dat voortdurend af en aan rijdt. Hierdoor veroorzaakte trillingen kunnen, zelfs wanneer ze voor omwonenden niet direct voelbaar zijn, flinke schade veroorzaken. Om dit te voorkomen, moet er bij bouwprojecten op trillingen worden gecontroleerd. Deze moeten voldoen aan bepaalde toegestane waarden.

Trillingsmetingen volgens de SBR-richtlijnen

Binnen Nederland is de Stichting BouwResearch (SBR) verantwoordelijk voor de richtlijnen omtrent gebouwtrillingen. De richtlijnen zijn ontwikkeld om objectief te kunnen beoordelen hoe intens de trillingen zijn en of zij schade, hinder of storing kunnen veroorzaken aan respectievelijk de gebouwen, personen of apparatuur in de directe omgeving van het bouwproject. Een trillingsmeting wordt doorgaans uitgevoerd door een onafhankelijk bouwkundig expertisebureau zoals Van Alfen Ingenieurs. Dit in Heelsum gevestigde bureau heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van trillingsmetingen volgens de SBR-richtlijnen.

Waarom heb ik een trillingsmeting nodig?

Met een trillingsmeting, uitgevoerd volgens de SBR-richtlijnen, kan kans op schade aan de omgeving zo veel mogelijk tot het minimum worden beperkt. Dit geeft niet alleen een ondernemer rust, maar ook degenen die in de directe omgeving van het bouwproject wonen of werken. Een trillingsmeting is dus niet alleen voor uitvoerders in het leven geroepen. De nauwkeurige meetapparatuur zorgt ervoor dat bouwprojecten continu gemonitord kunnen worden en er bij afwijkende meetwaardes direct kan worden ingegrepen.

Het voorkomen van vertraging in het bouwproces

Zoals gezegd zijn trillingsmetingen er voor het welzijn van de uitvoerders én de omwonenden. Met een door een professioneel bureau uitgevoerde meting zorg je niet alleen voor rust op de bouwplaats, maar voorkom je ook vertragingen en extra kostenposten door claims die je misschien krijgt wanneer je de grenzen overschrijdt. Door het constante monitoren kan er altijd op tijd worden ingegrepen, waarmee grotere schades en dus ook mogelijke vertragingen en claims zoveel mogelijk worden beperkt. Je bouwschema zal zo verlopen zoals je voor ogen hebt.

De drie manieren om een trillingsmeting uit te voeren

Van Alfen Ingenieurs kan je in je bouwproces ondersteunen door onder andere het uitvoeren van een bouwtechnische keuring en een trillingsmeting. Die laatste kan op drie verschillende manieren plaatsvinden. Zo kan een meetexpert op locatie een bemande meting uitvoeren, maar kun je ook voor een bemande meting op afstand kiezen. Dan wordt de meting op kantoor door een expert nauwkeurig gemonitord. Trillingsniveaus kunnen ook op afstand namelijk prima in de gaten worden gehouden. Ook onbemande metingen zijn mogelijk. Je huurt als opdrachtgever dan de trillingsmeters en bewaakt deze zelf.

Is een trillingsmeting ook voor particulieren?

Klanten die aankloppen voor een trillingsmeting zijn erg divers. Vaak zijn dit aannemers, gemeenten, bedrijven of verzekeringsmaatschappijen, maar ook particulieren kunnen wel degelijk gebruikmaken van deze diensten door een bouwkundig ingenieursbureau. Uiteraard zijn de hieraan verbonden prijzen voor een particulier vaak minder aantrekkelijk en voeren deze vaak natuurlijk ook kleinere opdrachten uit. Wil je meer informatie, dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met Van Alfen Ingenieurs.